Uslovi korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja web stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) Advokatska kancelarija advokata Lazara Radakovića, sa sedištem u Beogradu, ul. Gospodar Jovanova 65 (u daljem tekstu: Kancelarija) uspostavlja pravno obavezujuće uslove korišćenja web stranice https://www.radakoviclaw.rs/ (u daljem tekstu: Web stranica).

Posetom našoj Web stranici prihvatate ove Uslove korišćenja i preuzimate obavezu da postupate saglasno istim. Ukoliko Uslovi korišćenja nisu prihvatljivi za Vas, molimo da ne pristupate Web stranici.

Kancelarija zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili izmene forme, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja, te molimo da prilikom svakog uvida u ove Uslove korišćenja proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje istih.

Kancelarija zadržava pravo da u svakom trenutku isključi ili ograniči pristup ovoj Web stranici.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ova Web stranica i sadržaji postavljeni na njoj predstavljaju intelektualnu svojinu Kancelarije. Kancelarija Vam ovim putem omogućava isključivo ograničeno i neprenosivo pravo korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj. Status Kancelarije kao imaoca prava intelektualne svojine na Web stranici i sadržajima postavljenim na njoj mora biti priznat u svakom trenutku. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, aranžiranje, dopuna ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, kao i bilo koji oblik objavljivanja i stavljanja u promet Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj bez prethodne saglasnosti Kancelarije. Zabranjen je bilo koji oblik neovlašćenog korišćenja žiga i poslovnog imena Kancelarije.

OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI

Ova Web stranica namenjena je zainteresovanim korisnicima na teritoriji Republike Srbije u cilju informisanja o poslovanju Kancelarije i uslugama koje Kancelarija pruža.

Kancelarija nastoji da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj Web stranici, te u skladu s tim Kancelarija može izmeniti, ažurirati, ispraviti, dopuniti ili obrisati sadržaj sa ove Web stranice, bez prethodnog obaveštavanja. Uprkos navedenom, Kancelarija ne garantuje tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici.

Kancelarija nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice, međutim ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost, odnosno zaštitu Web stranice od malvera, grešaka ili virusa. U skladu s tim, obaveštavamo Vas da ste dužni i odgovorni da preduzmete sve mere zaštite Vašeg računara i sistema konfiguracije kako biste zaštitili informacionu tehnologiju koju upotrebljavate. U meri u kojoj je to dopušteno u skladu sa relevantnim propisima, Kancelarija nije odgovorna za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa našoj Web stranici.

PRAVILA KORIŠĆENJA WEB STRANICA

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj protivno svrsi radi koje su uspostavljeni, odnosno učinjeni dostupnim.

Zabranjen je bilo koji vid korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj u suprotnosti sa relevantnim propisima, a posebno bilo koji oblik korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se povređuje bilo koje pravo intelektualne svojine Kancelarije ili drugih lica.

Zabranjen je svaki neovlašćeni pristup informacionim tehnologijama i sistemima kojima se omogućava pristup i održavanje Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj,

Zabranjena je upotreba Web stranice radi lažnog predstavljanja, a posebno na način na koji se lažno prikazuje povezanost sa Kancelarijom.

Zabranjena je upotreba Web stranice na način na koji se narušava dostojanstvo lica, osnovna ljudska prava, a posebno pravo na privatnost lica,

Zabranjeno je neovlašćeno pohranjivanje podataka sadržanih na ovoj Web stranici,

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se omogućava prenos i postavljanje malvera, virusa i drugih malicioznih sistema.

U slučaju saznanja o preduzimanju gore pomenutih radnji i ponašanja, odnosno preduzimanju bilo kojih drugih radnji koje nisu u saglasnosti sa relevantnim propisima, Kancelarija zadržava pravo da Vam ograniči ili onemogući u potpunosti pristup Web stranici. Nezavisno od navedenog, Kancelarija zadržava pravo da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima dostavi nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima, a u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka prema Vama. Kancelarija zadržava pravo da od Vas potražuje naknadu svake štete koja za Kancelariju nastane povodom, odnosno u vezi sa Vašim nepravilnim i nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, odnosno bilo kojim oblikom korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

LINKOVI KA DRUGIM WEB STRANICAMA

Web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Na pristup, odnosno korišćenje drugih web stranica primenjuju se uslovi korišćenja i drugi pravno obavezujući akti relevantni za te web stranice.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija je posvećena zaštiti Vaših podataka o ličnosti. Molimo da pročitate našu dokumentaciju koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti:

kontaktirajte nas

Za sva pitanja i sugestije vezane za korišćenje ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj,uključujući i pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate putem sledećih kontakt podataka:

Advokatska kancelarija advokata Lazara Radakovića Beograd

Gospodar Jovanova 65, Beograd

Broj telefona: +381653833535

E-mail: office@radakoviclaw.rs

Zakažite sastanak

Unesite svoje podatke, i naša advokatska kancelarija će vas kontaktirati.
Zakažite sastanak